LPS-Breek4U verzorgt op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven. Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, zijn een aantal afspraken opgesteld. Wilt u deze afspraken lezen en doorspreken met uw kind(eren).

Per groep

 • De kinderen uit groep 1 tot en met 4 worden om 11.45 uur door de overblijfmedewerkers opgehaald in hun klas.
 • De kinderen uit groep 5 tot en met 8 komen zelf naar het overblijflokaal.
 • Alle kinderen eten samen in het oveblijflokaal tot 12.15 uur.

Algemene afspraken

 • Voor het eten gaan de kinderen naar het toilet, niet tijdens.
 • Er wordt niet met de broodtrommels gespeeld.
 • We blijven van elkaars spullen en van elkaars eten en drinken af.
 • Tijdens het eten blijf je aan tafel zitten. Afval kan in de bakken die op de tafels staan.
 • Tijdens het eten is het rustig, we praten gezellig met elkaar, we gillen niet.
 • Je mag 1 snoepje meenemen. Snoepjes worden niet aan anderen gegeven of onderling geruild.
 • Je eet eerst je brood op, minimaal 1 boterham, en pas daarna je snoepje.
 • Bij slecht weer spelen we binnen op de gang, in de gymzaal (kleine) en/of in het overblijflokaal.
 • Speelgoed ruimen we gezamenlijk op voordat de pauze voorbij is.
 • Om 12.55 uur mogen de kinderen terug naar hun klassen. De kinderen die zijn opgehaald door de overblijfmedewerker worden ook weer door hen naar hun klas teruggebracht.
 • Tijdens het overblijven mag je geen telefoon, mp3-/mp4-speler, iPod of soortgelijk apparaat gebruiken.